NIEUWE KAART van KANADA De Landen aan de Hudsons-Baay en de Noordwestelyke deelen van NOORD-AMERIKA